طرح توسعه بیمارستان کسری

کارفرما: شرکت گروه پزشکی و بهداشتی کسری

تناژ:  4000 تن

از سال 1395 تا 1397

محل پروژه: تهران

kasra2
kasra3
طرح توسعه بیمارستان کسری