پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

kermanshah5
کارفرما: صنایع پتروشیمی کرمانشاه
تناژ: 3000 تن
از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰

 

mahshahr3
کارفرما: پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
تناژ: 14000 تن
از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹

 

behbahan4
کارفرما: کنسرسیوم سازه جهانپارس
تناژ: 2000 تن
از سال ۱۳۹۷ تا 1400

 

gachsaran
کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران
تناژ: 1100 تن
از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷