استاندارد DIN 17100 استانداردی جهت مشخصات فولاد ساختمانی می‌باشد، لطفاً چنانچه تمایل دارید این استاندارد را دریافت نمایید از طریق لینک زیر قادر به انجام این کار خواهید بود:

دانلود استاندارد DIN 17100