ساختمان مرکزی خدمات انفورماتیک

anformatik2
anformatik3
اسکلت فلزی ساختمان مرکزی خدمات انفورماتیک

کارفرما: شرکت عمران آذرستان – شرکت خدمات انفورماتیک ایران

تناژ: 3500 تن

از سال 1394 تا 1395

محل پروژه: تهران