ساخت سوله به مساحت ۲۰ هزار متر مربع بهمن موتور

کارفرما: شرکت بهمن موتور

تناژ: 4000 تن

از سال 1399 تا 1400

محل پروژه: تهران

پروژه ساخت، حمل و نصب سوله به مساحت ۲۰ هزار متر مربع