مقالات و استانداردها

استاندارد DIN 17100

استاندارد DIN 17100 استانداردی جهت مشخصات فولاد ساختمانی می‌باشد، لطفاً چنانچه تمایل دارید این استاندارد را دریافت نمایید از طریق لینک زیر قادر به انجام این کار خواهید بود:

Read more

استاندارد DIN EN14399

استاندارد DIN EN14399 در ارتباط با پیچ و مهره‌های پر مقاومت با قابلیت پیش‌تنیدگی است. این استاندارد شامل ۱۰ قسمت است که در ادامه می‌توانید به تفکیک آنها را دانلود نمایید.

Read more

Experimental study on brace to HSS column connection

Abstract:

 In Hollow Structural Section (HSS) column, webs are available at both ends of column flanges. Thus, there is an offset between webs and a gusset plate connected to the middle of this column flange. However, in H-shaped column, both the column web and the gusset plate are connected to the middle of the column flange. On the other hand, unlike H-shaped column, HSS column flange does not possess an appropriate support and this problem can induce distortion, out-of-plane deformation, and fracture in HSS column flange.

Read more