ساختمان اداری غدیر بانک صادرات

ghadir3
ghadir2
اسکلت فلزی ساختمان اداری غدیر بانک صادرات

کارفرما: شرکت عمران آذرستان – بانک صادرات

تناژ: 3500 تن

از سال 1393 تا 1394

محل پروژه: تهران