پروژه هتل ملل

کارفرما: گروه هتلهای ملل
تناژ: ۱۸۰۰۰ تن (فاز ۱۵-۱)
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹
IMG_1161
IMG_1265
melal1
IMG_1264
IMG_1144