اسکلت فلزی ساختمان مرکزی خدمات انفورماتیک

وزن کلی سازه: ۳ هزار و پانصد تن
محل پروژه: تهران
کارفرما: شرکت عمران آذرستان، شرکت خدمات انفورماتیک ایران
ماموریت: ساخت، حمل، تخلیه و نصب قطعات اسکلت فلزی

اسکلت فلزی ساختمان مرکزی خدمات انفورماتیک

کارفرما: شرکت عمران آذرستان، شرکت خدمات انفورماتیک ایران
ماموریت: ساخت، حمل، تخلیه و نصب قطعات اسکلت فلزی
وزن کلی سازه: ۳ هزار و پانصد تن
محل پروژه: تهران
۷
۳
۱
۵
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow