پروژه سالن های صنعتی دپوی لاله (مترو تبریز)

کارفرما: شرکت قطارهای شهری تبریز

تناژ: 4000 تن

سال 1389

محل پروژه: آذربایجان شرقی، شهر تبریز

پروژه سالن های صنعتی دپوی لاله (مترو تبریز)