اسکلت فلزی پروژه main shop مجتمع سنگان

وزن کلی سازه: ۴ هزار تن
 محل پروژه: استان خراسان رضوی، شهرستان خواف
کارفرما: شرکت ساختمانی و گسترش نوسازی صنایع ایرانیان مانا
ماموریت: ساخت، حمل و نصب قطعات اسکلت فلزی

اسکلت فلزی پروژه main shop مجتمع سنگان

کارفرما: شرکت ساختمانی و گسترش نوسازی صنایع ایرانیان مانا
ماموریت: ساخت، حمل و نصب قطعات اسکلت فلزی
وزن کلی سازه: ۴ هزار تن
 محل پروژه: استان خراسان رضوی، شهرستان خواف
۳
۵
۷
۹
۱۳
۲
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow