پروژه main shop مجتمع سنگان

کارفرما: شرکت ساختمانی و گسترش نوسازی صنایع ایرانیان مانا

تناژ: 4000 تن

از سال 1396 تا سال 1397

محل پروژه: استان خراسان رضوی، شهرستان خواف- معدن سنگ آهن سنگان

sangan2
sangan3
sangan7
sangan8
sangan6
sangan9
اسکلت فلزی پروژه main shop مجتمع سنگان