بیمارستان خیریه تات

وزن کلی سازه: ۶ هزار تن
محل پروژه: تهران
کارفرما: بنیاد خیریه نیکوکاری تات
ماموریت: ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی

بیمارستان خیریه تات

کارفرما: بنیاد خیریه نیکوکاری تات
ماموریت: ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی
وزن کلی سازه: ۶ هزار تن
محل پروژه: تهران
۱
۵
۳
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow