شرکت سازور سازه آذرستان با هماهنگی‌های انجام شده توسط وزارت بهداشت و‌درمان و شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد اقدام به واکسیناسیون کلیه پرسنل خود نمود.
شهرک صنعتی شمس آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور دارای ۴۰ هزار نیروی کار شاغل است. امیدواریم با انجام واکسیناسیون روند تولید، رونق بیشتری گرفته و صاحبان صنایع و همه کارگران با خیالی آسوده به فعالیت های اقتصادی بپردازند.