عضویت در وندرلیست

سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها برای تامین کالا و خدمات خاص خود بر اساس معیارها و سیاست‌هایی عمل می‌کنند که شامل استراتژی‌های اقتصادی آنان در حوزه همکاری با شرکای تجاری‌شان محسوب می‌شود. بخشی از استراتژی‌ مدنظر آنها در بخش وندورلیست یا به اصطلاح AVL نمایان است.
در ادامه شما می‌توانید حضور شرکت سازور سازه آذرستان را در وندورلیست شرکای تجاری کشور در حوزه‌های گوناگون صنعتی ببینید.