پروژه‌های کارخانجات صنعتی

VFA06853
کارفرما: شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران
تناژ: 3000 تن
خاتمه یافته

 

bahman-dizel3
کارفرما: شرکت بهمن دیزل
تناژ: 2000 تن
سال 1400

 

bahman-motor4
کارفرما: شرکت بهمن موتور
تناژ: 4000 تن
سال 1399 تا 1400

 

koruz4
کارفرما: شرکت صنایع تولیدی کروز
تناژ: 7000 تن
از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰

 

compresor1
کارفرما: شرکت توربو کمپرسور نفت
تناژ: 1000 تن
سال ۱۳۹۴

 

metro
کارفرما: شرکت قطارهای شهری تبریز
تناژ: 4000 تن
از سال 1389 تا