مجتمع مسکونی تجاری کوهک

koohak2
koohak3
اسکلت فلزی مجتمع مسکونی تجاری کوهک

کارفرما: شرکت عمران آذرستان – بانک سپه

تناژ: 5000 تن

از سال 1394 تا 1394

محل پروژه: تهران