سازه فلزی سالن مونتاژ و Test Rig شرکت توربو کمپرسور نفت

کارفرما: شرکت توربو کمپرسور نفت (OTC)

تناژ: 1000 تن

از سال 1394 تا 1394

محل پروژه: تهران

سازه فلزی سالن مونتاژ و Test Rig مربوط به پروژه مجتمع صنعتی شمس آباد