سازه فلزی مربوط به یک باب سوله شاسی ساز – بهمن دیزل

کارفرما: شرکت بهمن دیزل

تناژ: 2000 تن

از سال 1400 تا 1400

محل پروژه: استان قزوین، شهرستان قزوین

bahman-dizel4
bahman-dizel7
سازه فلزی مربوط به یک باب سوله شاسی ساز به مساحت ۶۴۰۰ متر مربع