طرح پالایش گاز بید بلند خلیج فارس – ماهشهر

کارفرما: شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

تناژ: 14000 تن

از سال 1396 تا سال 1399

محل پروژه: استان خوزستان، شهرستان ماهشهر

mahshahr3
mahshahr3
mahshahr8
mahshahr11
طرح پالایش گاز بید بلند خلیج فارس، تامین سازه های فلزی خطوط لوله و تاسیسات ماهشهر