ساختمان مسکونی حیات نیاوران

کارفرما: آقای دکتر ترک نژاد

تناژ: 3500 تن

از سال 1395 تا 1396

محل پروژه: تهران

اسکلت فلزی سازه ساختمان مسکونی حیات نیاوران