پروژه ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد

کارفرما: شرکت شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس- بانک پاسارگاد

تناژ: 4000 تن

از سال 1394 تا 1395

محل پروژه: تهران

pasargad2
pasargad3
پروژه ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد