استاندارد DIN EN14399 در ارتباط با پیچ و مهره‌های پر مقاومت با قابلیت پیش‌تنیدگی است. این استاندارد شامل ۱۰ قسمت است که در ادامه می‌توانید به تفکیک آنها را دانلود نمایید.

برای دریافت استاندارد مورد نظر روی آن کلیک نمایید:

DIN EN 14399-1-General Requirements

DIN EN 14399-2-Suitability test for Preloading

DIN EN 14399-5-Plain washers

DIN EN 14399-9-System HR or HV. Direct tension indicators for bolt and nut assemblie

DIN EN 14399-10-System HRC. Bolt and nut assemblies with cal