پروژه هتل ملل

وزن کلی سازه: ۱۸ هزار تن
محل پروژه: تهران
کارفرما: گروه هتل‌های ملل
ماموریت: ساخت، حمل، بارگیری، باراندازی، آماده سازی و نصب قطعات اسکلت فلزی

پروژه هتل ملل

کارفرما: گروه هتل‌های ملل
ماموریت: ساخت، حمل، بارگیری، باراندازی، آماده سازی و نصب قطعات اسکلت فلزی
وزن کلی سازه: ۱۸ هزار تن
محل پروژه: تهران
۱۲
۱۰
۶
۲
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow